Skip to main content

Parciau Chwarae

 
Mae rhaglen buddsoddi mewn ardaloedd chwarae Rhondda Cynon Taf gwerth £1.7 miliwn wedi dechrau er mwyn gwella'r cyfleusterau chwarae sy'n cael eu defnyddio gan gynifer o deuluoedd.

Mae ein Strategaeth Chwarae yn sicrhau bod gan bob plentyn yr hawl i fwynhau chwarae mewn cyfleusterau sy'n ddiogel ac sydd o safon uchel. Mae parciau chwarae yn galluogi plant a'u teuluoedd i elwa o weithgareddau awyr agored am ddim.

Mae chwarae hefyd yn rhan bwysig o ddatblygu'n gorfforol, yn emosiynol ac yn gymdeithasol ac mae'n ysbrydoli dyfeisgarwch a chreadigrwydd.

Bydd bron i 50 o barciau chwarae yn elwa o'r cynllun pan fydd wedi cael ei gwblhau.

Eich milltir sgwâr
Rhowch eich cod post i weld sut mae eich ardal leol yn elwa o'r buddsoddiad gwerth £200 miliwn. 

Nodwch eich cyfeiriad i weld y canlyniadau