Skip to main content

Cyw Iâr gyda Chennin a Bacwn wedi'i fygu gyda Phasta

 

Cynhwysion

4 ffiled cyw iâr (wedi'u deisio)

4 cenhinen (maint canolig), wedi'u golchi a'u tocio

4 sleisen o facwn wedi'i fygu (tynnwch y braster)

1 llwy de o fwstard grawn cyflawn

2 sialót

½ peint o hufen dwbl

2 owns o fenyn

2 lwy fwrdd o win gwyn

2 lwy fwrdd o grefi cyw iâr

Pupur du wedi'i falu

Halen

4 llwy de o berlysiau ffres wedi'u torri (gorthyfail (chervil), persli, taragon)

Dull

Rhowch halen a phupur ar y cyw iâr a dechreuwch ei frownio mewn padell wedi'i chynhesu.  Coginiwch am tua 10 munud nes bod y sudd yn glir.  Griliwch y bacwn a'i dorri'n stribedi.  Mewn padell ar wahân, toddwch fenyn (neu 'spread' braster isel) ac ychwanegwch y sialóts i'w meddalu.  Ychwanegwch y cennin a'u coginio nes eu bod yn feddal.  Ychwanegwch win gwyn a mwstard a chynheswch y cymysgedd i dewhau'r saws.  Ychwanegwch y cyw iâr, y grefi a'r hufen dwbl a chynheswch y cymysgedd i dewhau'r saws.  Ychwanegwch y stribedi o facwn a'r perlysiau wedi'u torri.  Ychwanegwch halen a phupur os oes eu hangen - ond peidiwch ag ychwanegu gormod o halen oherwydd bod y bacwn yn hallt.  Gweinwch y cyw iâr, y cennin a'r bacwn gyda phasta.