Skip to main content

Pwdin Caramel wedi'i Halltu gydag Afal a Sinamon

 

Haen caramel wedi'i halltu

1 pwys o flawd

4 owns o geirch mawr

2 owns o almonau wedi'u sleisio

8 owns o fenyn caramel wedi'i halltu

4 owns o siwgr brown meddal (cymysgwch hyn gyda'r sinamon)

Pinsiad o sinamon

Rhwbiwch y menyn a'r blawd at ei gilydd i ffurfio cymysgedd fel tywod, yna ychwanegwch y siwgr / sinamon, ceirch ac almonau.

Pobwch ar dymheredd o 200°C nes bod y cynhwysion yn frown ac yn euraid. Cadwch lygad ar y cymysgedd a'i droi i wneud yn siŵr ei fod wedi'i goginio'n llwyr a'i fod yn grensiog. Gadewch iddo oeri.

Cymysgedd Afal

2 Afal coginio Bramley

1 afal Braeburn

Pliciwch a thorrwch yr afalau (cadwch y rhain mewn dŵr asidiedig i'w hatal rhag mynd yn frown)

Toddwch 2 owns o fenyn ac ychwanegwch yr afalau a'u coginio nes eu bod yn feddal. Ar ôl eu coginio, gadewch iddyn nhw oeri.

Hufen Fanila

1 owns o siwgr eisin

Diferyn o rin fanila

Peint o hufen dwbl trwchus wedi'i chwipio

Dull

Chwipiwch yr hufen gyda'r fanila a'r siwgr nes ei fod yn drwchus

Gosodwch y cymysgedd afal ar waelod gwydr a rhowch y cymysgedd caramel a'r hufen fanila ar ei ben, mewn haenau