Skip to main content

Beth sy' 'mlaen


Roedd llawer yn digwydd yng Ngŵyl Aberdâr 2023 gan gynnwys:
Llwyfan cerddoriaeth fyw
Sioe Ddeinosoriaid
Sgiliau syrcas
Trên tir

Roedd ffilm Matilda the Musical gan Roald Dahl ar sgrîn fawr y sinema awyr agored.

Roedd yna gyfle hefyd i fynd ar gefn asyn, a mwynhau ffair fawr. Bwriwch olwg isod am luniau. Mae'r albwm cyfan ar gael ar ein tudalen Facebook ni @be’symlaen