Skip to main content

Arddangoswyr

 

Mae bellach modd cofrestru ar gyfer stondin yng Ngŵyl Aberdâr 2024!
Cliciwch yma i wneud cais

Mae lleiniau i fasnachwyr yn llenwi'n gyflym ac rydym ni wedi'n cyfyngu ar y nifer y mae modd eu cynnig. Anfonwch y ffurflen gais cyn gynted â phosibl gyda'r holl ddogfennaeth ategol, gallai methu â darparu'r holl ddogfennaeth olygu na chaiff eich cais ei dderbyn.

Byddwch chi'n cael eich hysbysu o fewn 7 diwrnod o dderbyn y cais hwn os ydych chi wedi bod yn llwyddiannus. Mae angen talu am y llain i fasnachwyr ymlaen llaw, gan gymryd taliadau o 1 Mai 2024. 

Hoffech chi ragor o wybodaeth? Mae croeso i chi  anfon e-bost: Achlysuron@rhondda-cynon-taf.gov.uk.

Mae modd noddi'ch busnes yn yr achlysur – gwnewch yn siwr bod miloedd yn sylwi ar eich busnes! E-bostiwch achlysuron@rctcbc.gov.uk am ragor o wybodaeth