Skip to main content

Cyfarwyddiadau a Chyfleusterau Parcio

 
Gŵyl Aberdâr
Parc Aberdâr,  CF44 8LU

Cyfarwyddiadau

Google-Get-Directions

Yn y car - Gadewch yr A470 ger Cylchfan Abercynon. Dilynwch yr A4059 i ganol tref Aberdâr. Dilynwch arwyddion i'r Theatr y Colisewm .

Parcio
Mae parcio ar gael ym maes parcio Theatr y Colisëwm, CF44 8NG ac Ysgol
Uwchradd Ioan Fedyddiwr, CF44 8BW.

Meysydd Parcio (Talu ac Arddangos)

•             Yr Ynys, Aberdâr, CF44 7RP - Arhosiad hir, 24 awr

•             Adeiladau'r Goron, Aberdâr, CF44 7HU - Arhosiad hir, 24 awr

•             Llyfrgell Aberdâr, CF44 7AG - Arhosiad byr, 24 awr

•             Green Street, Aberdâr, CF44 7AG - Arhosiad byr, 24 awr

•             Duke Street, Aberdâr, CF44 7ED - Arhosiad byr, 24 awr

•             High Street, Aberdâr, CF44 7AA - Arhosiad byr, 24 awr

•             Rock Grounds, Aberdâr, CF44 7AE - Arhosiad hir, 24 awr

•             Maes Parcio Nant Row, Aberdâr, CF44 7EH - Arhosiad hir, 24 awr

Ar y trên - Gorsaf Drenau Aberdâr, Abernant Road, Aberdâr, CF44 0PU. O Orsaf Drenau Caerdydd Canolog i Orsaf Drenau Aberdâr. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Traveline Cymru:  https://www.traveline.cymru/ neu ffonio 0800 464 0000. 

Ar y bws - Gorsaf Fysiau Aberdâr, Duke Street (ar bwys Station Street), Aberdare, CF44 7EB. O Gaerdydd neu Ferthyr Tudful i Aberdâr. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Traveline Cymru:  https://www.traveline.cymru/ neu ffonio 0800 464 0000.

Cysylltu â ni - Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Charfan Achlysuron RhCT.

E-bost:  achlysuron@rctcbc.gov.uk

Ffôn: 01443 424191

Post: Carfan Achlysuron, CBSRhCT, Y Pafiliynau, Cwm Clydach CF40 2XX