Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Maes parcio Garn Eiddel – Dosbarth y Llwybr Llaethog

 
Maes parcio Garn Eiddel, Mynydd Maerdy  (A4233)

Mae maes parcio Garn Eiddel ar ben Mynydd y Maerdy. Mae'r safle'n cynnig panorama rhagorol. Mae ychydig o lygredd golau i gyfeiriad y de.

Cyfarwyddiadau: Mae modd cyrraedd y safle o Gwm Rhondda ac o Gwm Cynon ar hyd ffordd Mynydd y Maerdy (A4233).

Nodiadau diogelwch: Mae'r safle'n eithaf diogel, ond mae rhaid cymryd gofal wrth gerdded o amgylch y safle oherwydd llethrau serth a'r ffordd fynydd gerllaw.

Defnyddwyr cadeiriau olwyn: Mae'r safle'n eithaf gwastad â cherrig mân ar lawr, ond mae modd i'r rhan fwyaf o bobl anabl symud o amgylch â gofal. Mae ardal o darmac hefyd ar gael gyda mannau parcio cyfagos.

Edrychwch ar ein siart seren ar gyfer Maes Parcio Garn Eiddel