Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Safleoedd Darganfod Awyr Dywyll

 
O ganlyniad i bandemig COVID-19 a'r cyfyngiadau wedi'u cyflwyno gan Lywodraeth Cymru, efallai bod rhai cyfleusterau ar gau, neu efallai eu bod nhw ddim y gweithredu yn ôl yr arfer oherwydd rhesymau diogelwch. Cofiwch wirio ymlaen llaw.
aurora june rhigos
aurora Rhigos 2015
blood moon

Edrychwch i'r awyr yn Rhondda Cynon Taf, dyma le mae rhai o'r cyfleoedd gorau yn y Deyrnas Unedig ar gyfer syllu ar y sêr. 

Rydyn ni'n falch o fod ymhlith arloeswyr Awyr Dywyll Cymru, ac mae nifer o safleoedd ar draws y fwrdeistref sirol sy'n cynnig yr amgylchiadau gorau posibl i fwynhau'r sêr, y cytserau a chysawd yr haul.

Mae croeso i chi fwynhau awyr y nos heb frys yn un o'r lleoliadau isod, neu fanteisio ar yr achlysuron sydd ar gael am ddim drwy gydol y flwyddyn.

Canolfan Awyr Agored Daerwynno – Dosbarth y Llwybr Llaethog

Mae'r safle rhwng Cwm Rhondda a Chwm Cynon, mewn basn naturiol. Mae'r safle'n cynnig panorama llydan gyda golygfeydd wedi'u cuddio islaw 15 gradd.

Cilfan Mynydd y Bwlch – Dosbarth y Llwybr Llaethog

Mae'r gilfan ar ben Mynydd y Bwlch. Mae'r safle'n cynnig golygfeydd clir i'r de, i'r dwyrain ac i'r gorllewin.

Maes parcio Garn Eiddel – Dosbarth y Llwybr Llaethog

Mae maes parcio Garn Eiddel ar ben Mynydd y Maerdy. Mae'r safle'n cynnig panorama rhagorol. Mae ychydig o lygredd golau i gyfeiriad y de.

Maes parcio Hendre'r Mynydd – Dosbarth y Llwybr Llaethog

Mae maes parcio Hendre'r Mynydd ar ben Mynydd y Rhigos. Mae'r safle'n cynnig golygfeydd clir i'r de, i'r dwyrain ac i'r gorllewin.

Parc Gwledig Barry Sidings – Dosbarth Orion

Mae'r safle'n cynnig digon o le i barcio y tu allan i'r maes parcio yn y nos. Mae'r safle mewn lle cyfleus rhwng Trehopcyn a Threhafod.

Parc Gwledig Cwm Dâr – Dosbarth Orion

Mae Parc Gwledig Cwm Dâr yn cynnig digon o le i barcio ac ardal fawr i wylio awyr y nos. Gorwelion da gyda golygfa wedi'i rhwystro ychydig i'r gorllewin.

Tarfan Rose and Crown – Dosbarth Orion

Mae'r safle ar dir uchel ger Pontypridd. Mae'r safle'n cynnig golygfeydd bendigedig o'r Cymoedd a'r holl ffordd i Fôr Hafren.

Tafarn Llew Coch – Dosbarth y Llwybr Llaethog

Mae Tafarn Llew Coch yn agos i'r pentref gwledig, Penderyn, ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

 

RHP-Advert-LampsRoyal-Mint-ExperienceDare-Valley-Country-Park