Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Strategaeth Dwristiaeth

 
Mae Strategaeth Dwristiaeth Rhondda Cynon Taf yn darparu'r fframwaith ar gyfer ein gwaith i ddatblygu ein bwrdeistref sirol hardd fel un o brif gyrchfannau awyr agored y DU. Mae ein tirweddau hardd a'n mannau awyr agored gwych yn berffaith ar gyfer anturiaethau a phrofiadau gwahanol.

Mae'r Strategaeth Dwristiaeth yn nodi sut y byddwn ni'n gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu atyniadau, llety, trefniadau mynediad a thrafnidiaeth, sgiliau a chyflogaeth i ddenu rhagor o ymwelwyr i Rondda Cynon Taf.

Darllen y strategaeth

Ymuno â'r Hwb Twristiaeth