Consultation-of-the-preferred-Strategy

Rheoli Cynllunio ac Adeiladu

Planning-Applications
Cyflwyno cais / Gweld neu roi sylwadau ar gais cynllunio.
Building-Control
Gweld rheoliadau adeiladu a chyngor ar iechyd a diogelwch.
Planning-Enforcement
Gwybodaeth a chyngor ar orfodi rheoliadau cynllunio.
Conservation
Gweld yr ardaloedd cadwraeth ac arweiniad ynglŷn ag adeiladau rhestredig.
Local-development-Plans
Gweld y CDLl sy'n gosod cynlluniau ar gyfer tai, gwaith, cyfleusterau cymunedol, a ffyrdd.
Local-development-Plans

Gweld gwybodaeth am bob cam paratoi'r Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig ar gyfer Rhondda Cynon Taf  

Community-Infrastructure-Levy
Gweld sut bydd cyfraniadau'r datblygwyr adeiladau yn cael eu defnyddio i greu seilwaith cymunedol.
Local-development-orders
Mae GDLl yn dileu'r angen i ddatblygiadau penodol gael caniatâd cynllunio ffurfiol (o fewn ffin benodedig)
Conservation-areas
Gweld manylion am hawliau tramwy cyhoeddus a dod o hyd i ragor o wybodaeth am y fforwm mynediad lleol.
Tree
Gweld canllawiau cyfreithiol ar goed, gwrychoedd uchel, coed peryglus, plannu coed a mwy.
Planning-and-Building
Mae Canolfan Wybodaeth am Eiddo'r Cyngor yn ymdrin ag ymholiadau o ran tir ac eiddo yn Rhondda Cynon Taf.
Rhagor…