Cynlluniau Datblygu Lleol

Local-Flood-Risk-Management-Strategy
Gwybodaeth fanylach am y CDLl a'r nodau mae'n bwriadu'u cyflawni.
Town-Centre-Regeneration
Gweld CDLl mabwysiedig 2006 - 2021.
Consultations
Gweld canlyniadau ymgynghoriadau blaenorol sy'n ymwneud â'r CDLl.
Local-Flood-Risk-Management-Strategy
Mae'r CDLl wedi dosrannu tir ar gyfer tai, gwaith a manwerthu.
Evidence-Base-Library-and-Monitoring-Report
Gweld y sylfaen dystiolaeth am bob agwedd ar nodweddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yr ardal.
Supplementary-Planning-Guidance
Arweiniad sy'n rhoi gwybodaeth ategol mewn perthynas â pholisïau mewn cynlluniau datblygu lleol presennol neu'r rhai hynny sydd ar y gweill.
Planning-Applications
Gwelwch yr Astudiaeth Argaeledd Tir ar Gyfer Tai Rhondda Cynon Taf.
Planning-and-Building

Gwelwch yr Amserlen Argaeledd Tir Cyflogaeth