Cyfleoedd ar gyfer Prentisiaethau

Cynllun Prentisiaeth Cyngor Rhondda Cynon Taf yn agor yn fuan!

Mae modd i chi weld y rhestr gyfan o swyddi gwag, disgrifiadau swyddi unigol, ac ymgeisio am swyddi ar ein gwefan:  Swyddi gwag

O ganlyniad i feini prawf prentisiaethau, does dim modd i ni dderbyn ceisiadau gan bobl sydd eisoes wedi ennill cymhwyster tebyg ar Lefel 3 neu uwch. Er enghraifft, os oes gennych gymhwyster Gweinyddu Busnes Lefel 3, fyddech chi ddim yn gymwys i wneud cais am rôl Gweinyddu dan Brentisiaeth. Serch hynny, mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd dan brentisiaeth arall. Fyddwn ni ddim yn ystyried unrhyw gais o'r fath. Mae Rhondda Cynon Taf yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o'r gymuned.