Get on the road to employment banner

Cymorth Cyflogaeth a Chymorth i Gyflogwyr

Mae Rhondda Cynon Taf yn darparu ystod o gyngor a chymorth wedi'i deilwra i fusnesau lleol ac i'r rheiny sy'n ceisio dod o hyd i waith neu ddatblygu eu sgiliau.

Jobs-and-training

Cymorth a chyngor wrth ddod o hyd i gyflogaeth, cwblhau ffurflenni cais, sgiliau cyfweld, hyfforddiant a mwy.

Cymorth a chefnogaeth i gyflogwyr gan gynnwys grantiau busnes, cyllid, Cymorth i Fusnesau a Phobl, Adnoddau Dynol a Chyngor a Gwasanaethau Iechyd Galwedigaethol.

CfW+ Logo band new