Ydych chi'n gyflogwr neu'n fusnes? Mae modd derbyn cymorth a chefnogaeth ar gyfer grantiau busnes, recriwtio a chyllid yn Rhondda Cynon Taf.    

 

Mae cyngor ychwanegol ar gael ar ein tudalenau busnes...

A chithau'n gyflogwr, oes modd ichi gynnig Cyfleoedd Gwirfoddoli  a Lleoliadau Gwaith?

Os felly e-bostiwch eich manylion drwodd i suzanne.lockwood@rctcbc.gov.uk a/neu employersupport@rctcbc.gov.uk

 

Cymerwch olwg ar ein Llyfryn Cefnogi Cyflogwyr ar gyfer cyngor a chymorth wedi eu teilwra i fusnesau lleol.

Cysylltu â ni:

I ofyn cwestiwn cyffredinol, cysylltwch â:

Carfan Cymorth Ganolog - Tŷ Elái, Trewiliam, RhCT, CF40 1NY

Ffôn: 01443 425761
E-bost: caw@rctcbc.gov.uk

Cronfa Gymdeithasol Ewrop a Rhaglenni sydd wedi'u hariannu gan gyllid Llywodraeth Cymru:

Caiff ein cyngor a chymorth cyflogaeth eu darparu trwy'r rhaglenni canlynol. Bwriwch olwg ar bob dolen am ragor o wybodaeth a manylion cyswllt:

info
Cymunedau am Waith a Mwy (CaW+)

Mae Cymunedau am Waith a Mwy yn cynnig cymorth i bawb yn Rhondda Cynon Taf sy'n chwilio am waith, hyfforddiant neu gyfle i wirfoddoli. 

CfW+ Logo band new