Teleofal

Alert
Trosglwyddo i Wasanaeth Digidol

Mae rhwydwaith ffôn y DU yn newid. Rhwng nawr a diwedd 2025, bydd pob darparwr ffôn yn symud llinellau ffôn sefydlog eu cwsmeriaid o dechnoleg analog i un sy'n ddigidol.

Os ydych chi'n gwsmer Gwifren Achub Bywyd, mae angen diweddaru neu ail-gyflunio eich offer presennol, fel unedau larwm argyfwng Gwifren Achub Bywyd, i sicrhau eu bod yn parhau i weithio'n effeithiol. Byddwn ni mewn cysylltiad pan fydd angen cynnal y gwaith yma. Fydd dim cost ar gyfer y newidiadau yma.

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth: www.rctcbc.gov.uk/trosglwyddorgwasanaethllinellfywydiddigidol

What-is-Telecare

Darganfod sut y gall offer Teleofal eich helpu chi i fyw'n annibynnol gartref.

How-to-be-assessed-for-Telecare-services

Gweld sut i ofyn am asesiad ar gyfer offer Teleofal addas.

Equipment-for-mobility

Gweld offer Teleofal sy'n addas ar gyfer pobl sydd â phroblemau symudedd, hynny yw cwympo ac ati.

Alternatives-to-living-in-your-home

Gweld offer Teleofal sy'n helpu gyda diogelwch pobl yn eu cartrefi.

Equipment-for-memory

Gweld offer Teleofal sy'n helpu pobl sydd â phroblemau cof, fel dementia.

Equipment-to-help-live-in-family

Gweld offer Teleofal sydd ar gael i helpu pobl gyda'u rôl gofalu.

How-to-be-assessed-for-Telecare-services

Gweld offer Teleofal sydd ar gael i helpu pobl i fyw'n annibynnol.