Cyflawniad, cyllidebau a gwario

Council-budgets
Gweld cyllidebau'r Cyngor ar gyfer y flwyddyn i ddod a'r blynyddoedd diwethaf.
Statement-of-accounts
Gweld y datganiad cyfrifon blynyddol yn manylu ar ei holl weithgareddau ariannol yn ystod y flwyddyn.
Council-performance

Gwybodaeth am gyflawniad (perfformiad) y Cyngor, adroddiadau monitro, a manylion archwilio.

Council-budgets
Gweld ffioedd a thaliadau ar gyfer holl wasanaethau'r Cyngor.
Council-budgets
Gweld ffioedd a thaliadau ar gyfer holl wasanaethau'r Cyngor.