Skip to main content

Datganiad o gyfrifon

Bob blwyddyn, mae rhaid i’r Cyngor baratoi 'Datganiad o Gyfrifon' sy’n rhestru ei holl weithgareddau ariannol yn ystod y flwyddyn. Mae’r datganiad yn cael ei baratoi yn unol â fframwaith statudol, ac mae’n cynnwys gwybodaeth am:
  • Cost y gwasanaethau y mae'r Cyngor yn eu darparu
  • Ffynonellau'r arian ar gyfer talu am y gwasanaethau hyn
  • Gwerth asedau a rhwymedigaethau'r Cyngor ar ddiwedd y flwyddyn

Bydd archwiliad allanol yn cael ei gynnal ar y datganiad er mwyn gwneud yn siŵr bod y Cyngor yn disgrifio ei sefyllfa ariannol yn deg.