Freedom-of-information-act
  • Yn nodi ein blaenoriaethau ac yn llywio popeth a wnawn
Freedom-of-information-act

Yn cynnwys yr adroddiadau lle mae modd dod o hyd i wybodaeth am y cynnydd rydyn ni'n ei wneud wrth gyflawni ein blaenoriaethau

Statement-of-accounts

Gan gynnwys yr Adroddiad Cyflawniad Blynyddol

Council-performance

Gwybodaeth am y Rheoleiddwyr Annibynnol sy'n archwilio, arolygu, adolygu ac adrodd ar y Cyngor a'i wasanaethau a'u hadroddiadau diweddaraf

Comparing-council-performance

Yn nodi ffynonellau data cyhoeddus lle mae modd dod o hyd i ddata o wasanaethau ym mhob un o Gynghorau Cymru