Freedom-of-information-act
  • Mae Cynllun Corfforaethol y Cyngor yn nodi ein blaenoriaethau ac yn llywio'r hyn rydyn ni'n ei wneud. 
Council-performance

Mae Adroddiad Cyflawniad Corfforaethol y Cyngor yn nodi'r blaenoriaethau cytunedig a sut y byddwn ni'n eu cyflawni

Freedom-of-information-act
Adroddiadau cyflawniad a monitro mewn perthynas ag ystod o feysydd gwasanaeth y Cyngor.
Statement-of-accounts

Gan gynnwys yr Adroddiad Cyflawniad Blynyddol

Council-performance

Gwybodaeth am y Rheolyddion syn archwilio ac arolygu'r Cyngor a'i wasanaethau, ac sy'n adrodd arnyn nhw. Pwy ydyn nhw? Beth maen nhw'n ei wneud? Bwriwch olwg hefyd ar yr adroddiadau archwilio/arolygu diweddaraf.

Comparing-council-performance
  • Mae Cynllun Corfforaethol y Cyngor yn nodi ein blaenoriaethau ac yn llywio'r hyn rydyn ni'n ei wneud.