Skip to main content

Beth mae modd i mi ei ailgylchu yn rhan o'r Cynllun Ailgylchu Byd Masnach?

Erbyn hyn, mae modd i chi ailgylchu'r rhan fwyaf o'ch gwastraff byd masnach.  Mae hyn yn helpu i leihau eich ôl-troed carbon yn ogystal â rhoi cyfle i chi wneud arbedion ariannol sylweddol.  

Mae modd ailgylchu'r eitemau canlynol yn rhan o Gynllun Ailgylchu Gwastraff Byd Masnach wythnosol Cyngor RhCT:

Deunydd ailgylchu sych

Bag CochBagiau Glas

Poteli plastig

Cwpanau plastig

Caniau diodydd

Tuniau Bwyd

Potiau iogwrt

Pecynnau brechdanau plastig

Cartonau Diodydd Cwyrog

Ffoil (glân)

Polystyren

 

Papur Swyddfa

Papur newydd

Cardfwrdd tenau

Bocs grawnfwyd

Post sothach

Amlenni

Gwastraff Bwyd

Mae modd i chi gael gwared ar wastraff bwyd o'ch gweithlu gan ddefnyddio cynllun gwastraff bwyd byd masnach wythnosol Cyngor RhCT.  Mae modd cael gwared ar y mathau canlynol o wastraff yn rhan o'r cynllun yma:

Gwastraff bwyd (dim pecynnau bwyd):

Bwyd wedi'i adael

Eitemau bwyd sydd wedi mynd heibio eu dyddiad gwerthu erbyn

Bagiau te

Plisg ŵy

Bwyd anifeiliaid

Crwyn ffrwythau a llysiau

Gwastraff Gwyrdd

Caiff gwastraff gwyrdd ei gasglu yn ystod tymor yr Haf a thrwy system archebu yn ystod y Gaeaf ar gyfer cwsmeriaid sydd wedi cofrestru ar gyfer y cynllun. Caiff gwastraff gwyrdd ei gasglu o'r sachau gwastraff gwyrdd. Cofrestru ar gyfer casgliadau gwastraff gwyrdd

Cofrestru ar gyfer casgliadau gwastraff gwyrdd (byd masnach)

Gwastraff Gwyrdd (dim pridd na cherrig)

Glaswellt

Tocion perthi

Blodau wedi'u torri

Planhigion

Chwyn

Casgliadau Gwydr Byd Masnach

Ar hyn o bryd nid yw'r Cyngor yn gallu casglu gwydr o eiddo annomestig.  Tra bod casgliadau gwydr yn cael eu hadolygu, mae modd cael gwared ar wastraff gwydr byd masnach yn un o'n Banciau Gwydr yn y Gymuned.

Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned

Nodwch: peidiwch â rhoi eitemau byd masnach y mae modd eu hailgylchu mewn bagiau ailgylchu gwastraff domestig.  Mae'n bosibl y byddwn ni'n cymryd camau gorfodi yn eich erbyn os ydych chi'n gwneud hyn.