Skip to main content

Costau Casgliadau Ailgylchu a Gwastraff Byd Masnach

Oherwydd pandemig y Coronafeirws, mae rhai newidiadau dros dro i'r gwasanaethau Gwastraff Byd Masnach - Yr wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau i'r gwasanaeth

Mae costau Casgliadau Ailgylchu a Gwastraff Byd Masnach yn cwmpasu casgliadau wythnosol a'r weithred o waredu'r gwastraff. 

Mae costau casgliadau ailgylchu a gwastraff byd masnach wedi eu heithrio yn nhermau TAW. 

Eitemau mae modd eu hailgylchu 

Bagiau ailgylchu byd masnach  glas 

£0.35 y bag 

 

25

Bagiau Bwyd Masnachol

£0.35 y bag

Cardbord

Am ddim (cwsmeriaid presennol yn unig)

Costau Dosbarthu

£8.60 fesul archeb (nid oes modd ad-dalu hyn)

Gwastraff bagiau du 

Bin olwyn 240 litr

 £10.40 yr wythnos (cyfwerth â 4 - 5 bag du safonol)

Bin olwyn 660 litr

 £23.75 yr wythnos (cyfwerth â 8 - 10 bag du safonol)

Bin olwyn 1100 litr

 £36.85 yr wythnos (cyfwerth â 13 - 15 bag du safonol)

Bagiau sbwriel brown

 £2.25 y bag

 

25

Costau Dosbarthu

 £8.60 fesul archeb (nid oes modd ad-dalu hyn)

Nwyddau Mawr 

Gwasanaeth dyfynbris yn unig

Am ddyfynbris e-bostiwch:ailgylchu@rctcbc.gov.uk

Gwastraff Gwyrdd 
Sachau Ailddefnyddiadwy 

O 1 Tachwedd 2021, dau sach am ddim ar gael wrth gofrestru.  Mae sachau ychwanegol yn £3 yr un

Mae busnesau'n gyfrifol am gadw eu biniau eu hunain yn ddiogel.  Os caiff unrhyw finiau eu dwyn neu eu difrodi (nid gan y Cyngor), bydd cost i drwsio bin neu am fin newydd.  Bydd y costau'n dibynnu ar faint y difrod a maint y bin.