Skip to main content

Costau Casgliadau Ailgylchu a Gwastraff Byd Masnach

Mae ffioedd Casgliadau Ailgylchu a Gwastraff Byd Masnach yn cynnwys eich casgliadau wythnosol a'r weithred o waredu'r gwastraff.  

Mae ffioedd casgliadau ailgylchu a gwastraff byd masnach wedi eu heithrio yn nhermau TAW.  

Ffioedd Gwastraff Byd Masnach
Eitemau mae modd eu hailgylchu 

 Bagiau Ailgylchu 

£0.40 y bag 

 

ar gael mewn pecyn o 25 bag

Bagiau Gwastraff Bwyd Byd Masnach

£0.40 y bag

Cardfwrdd

Am ddim (cwsmeriaid presennol yn unig)

Costau dosbarthu

£9.05 fesul archeb (nid oes modd ad-dalu hyn)

Gwastraff bagiau du

Bin ar olwynion 240 litr

 £10.40 yr wythnos (cyfwerth â 4-5 bag du safonol)

Bin ar olwynion 660 litr

 £24.95 yr wythnos (cyfwerth â 8 - 10 bag du safonol)

Bin ar olwynion 1100 litr

 £38.70 yr wythnos yr wythnos (cyfwerth â 13-15 bag du safonol)

Bagiau gwastraff brown

 £2.35 y bag

 

 ar gael mewn pecyn o 25 bag

Costau Dosbarthu

 £9.05 fesul archeb (nid oes modd ad-dalu hyn)

Nwyddau Mawr

Gwasanaeth dyfynbris yn unig

Am ddyfynbris e-bostiwch: ailgylchu@rctcbc.gov.uk

Gwastraff Gwyrdd

 

Sachau y mae modd eu hailddefnyddio

O 1 Tachwedd 2021, dau sach am ddim wrth gofrestru.  Mae modd prynu rhagor o sachau am £3 yr un

Mae busnesau'n gyfrifol am gadw eu biniau eu hunain yn ddiogel.  Os caiff unrhyw finiau eu dwyn neu eu difrodi (nid gan y Cyngor), bydd cost i drwsio bin neu am fin newydd.  Bydd y costau'n dibynnu ar y difrod a maint y bin