Bydd y Cyflenwr a Enwebir yn gweithredu polisi cyfle cyfartal ac mae'n gwarantu y bydd y polisi yma'n cydymffurfio â phob dyletswydd berthnasol

Mae diogelu ac amddiffyn plant ac oedolion sydd mewn perygl yn un o flaenoriaethau pennaf Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Mae'r Cyngor yn gweithredu yn unol â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004.

Os ydych chi o'r farn bod un o weithwyr y Cyngor yn gwneud rhywbeth sy'n cael ei ystyried yn ddrygioni difrifol, mae'r Cyngor eisiau cael gwybod am y mater.