Skip to main content

Cyflogaeth foesegol mewn cadwyni cyflenwi

 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn glynu at 12 ymrwymiad Llywodraeth Cymru sydd wedi'u nodi yn Cod Arfer Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi. Mae'r ymrwymiadau yma'n sicrhau bod pobl yn cael eu trin yn deg ac â pharch wrth gaffael nwyddau a gwasanaethau.

Caethwasiaeth Fodern a Masnachu Pobl

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i fynd i’r afael â Chaethwasiaeth Fodern a fydd dim goddefgarwch i unrhyw enghraifft ohoni o fewn ei gadwyn gyflenwi.

Mae modd gweld ein Adroddiad a Datganiad Caethwasiaeth Fodern yma.