Skip to main content
 

Sesiwn Beicio Hamddenol/The Slow Roll

Dydd Mawrth 10.30am - 12.30pm
gan ddechrau ar 3 Awst 

AM DDIM

Grŵp beicio i'r rhai dros 50 oed yw hwn ac mae'n cychwyn o Barc Gwledig Cwm Dâr.

Teithiau cymdeithasol cyfeillgar i'r rhai sy'n mwynhau beicio ac sy'n awyddus i gadw'n heini ac yn iach.

Dewch â'ch beic a'ch helmed eich hun

(Mae modd llogi beic)

Cadwch le yma: https://www.letsride.co.uk/rides/the-slow-roll

I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch Chwaraeonrhct@rctcbc.gov.uk neu ffoniwch 07881268140.