Skip to main content
 

Beicio i Rai Bach

Dydd Sadwrn 9.30 - 11.30am
gan ddechrau 7 Awst

Ar gyfer plant 2-5 oed

Parc Gwledig Cwm Dâr

AM DDIM

Beiciau balans yn unig.

Mae slot amser dynodedig ar y trac pwmp ar gyfer beiciau balans.

Beicwyr hyderus yn unig. Ddim yn addas ar gyfer dechreuwyr - does dim hyfforddiant.

Rhaid i riant/gwarcheidwad gefnogi eu plentyn yn ystod y sesiwn

Dewch â'ch beic eich hunain!

Sylwch: rhaid i bob plentyn wisgo helmed a phadiau ar y trac pwmp! (Dydyn nhw ddim yn cael eu darparu)

Dim angen cadw lle.

I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch Chwaraeonrhct@rctcbc.gov.uk