Skip to main content

Canolfan Hamdden Sobell

 Mae canolfannau yn cynnig sesiynau chwaraeon dan do a sesiynau nofio/y gampfa cyfyngedig ynghyd â dosbarthiadau dan do/awyr agored. Mae Canolfannau Llantrisant a Rhondda yn parhau i fod yn ganolfannau brechu torfol, a byddan nhw'n cynnig sesiynau hamdden lle bo modd. Mae amserlenni'n newid ar fyr rybudd wrth i ragor o wasanaethau ddod ar gael. Mae modd i chi lawrlwytho'r Ap Hamdden am Oes am ddim. Does dim angen i chi fod yn aelod i ddarllen yr wybodaeth sydd arno fe. Mae modd i aelodau ei ddefnyddio i drefnu sesiynau hyd at saith diwrnod ymlaen llaw. Gall y rhai nad ydyn nhw'n aelodau ffonio eu canolfan leol.

Canolfan Hamdden Sobell

Cyfeiriad: The Ynys, Aberdare, CF44 7RP

E - bost: CChsobell@rctcbc.gov.uk

Ffôn: 01685 870111
Download-Leisure-APP-cy
Sobell-Kettle-Bell-Activities-600x500
Bwriwch olwg ar ein dewis ardderchog o ddosbarthiadau Cadwch eich lle nawr!
Sobell-Gym-600x500
Dewch i gwrdd â'n staff cyfeillgar ac arbenigol a manteisio ar ein campfa.
Girl-Swimming-Pool-Side-600x500
Oriau agor, prisoedd ac amserlen.
Pêl-rwyd, pêl-droed 5-bob-ochr, badminton, sboncen a thenis bwrdd.
Oriau Agor, Cymorth Cyntaf, Iechyd a Diogelwch, Mynediad a mwy...
Leisure-Video-Banner
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!
Lawrlwytho