Skip to main content

Partïon Plant

Partïon Plant

Dathlwch eich achlysur arbennig gyda Hamdden am Oes!

P'un a ydych chi eisiau parti chwarae meddal dan do i blant o bob oed, parti pwll gyda theganau gwynt neu barti pêl-droed, mae gan Hamdden am Oes y parti perffaith i chi.

Mae ein canolfannau'n cynnig ystod o bartïon pen-blwydd lle mae modd dewis opsiynau chwarae gwahanol, yn ogystal â man digon mawr i fwynhau bwyd parti a chyfleusterau parcio am ddim i chi a'ch gwesteion.

Rydyn ni'n gwneud y gwaith caled ar eich rhan – y cyfan y bydd angen i chi ei wneud yw dod â'r bwyd (cofiwch y gacen a'r canhwyllau).

Mae'r dewis yn wahanol ym mhob canolfan ond mae partïon fel arfer yn cynnwys amser i chwarae, nofio neu orffen gêm chwaraeon, yna amser i gael bwyd, cacen a gemau parti.

Gweler isod am yr hyn sydd ar gael a manylion cyswllt y canolfannau os byddwch chi eisiau cael rhagor o wybodaeth neu drefnu parti.


Children's party timestable
 CanolfanFFONPARTI 

Canolfan Chwaraeon Abercynon

01443 570022

Castell neidio bach gyda phartïon chwarae meddal neu bartïon pêl-droed

Canolfan Hamdden y Ddraenen Wen

01443 842873

Partïon pêl-droed a phartïon chwarae meddal

Pwll Nofio Bronwydd

01443 682817

Cwrs rhwystrau ar y dŵr ar gyfer partïon mwy a matiau chwarae a theganau pwll ar gyfer partïon llai i blant iau

Pwl Nofio Glynrhedynog

01443 755412

Cwrs rhwystrau ar y dŵr gyda theganau gwynt, ystod eang o fatiau pwll, fflotiau a theganau. Mwynhewch rywbeth i'w fwyta yn y man gwylio.

 
Canolfan Hamdden Llantrisant

01443 224616

Castell neidio mawr, llithren a chanolfan weithgareddau teganau gwynt gyda phwll peli bach a chyfleusterau chwarae meddal. Partïon pêl-droed. Partion pwll gyda chwrs rhwystrau ar y dwr a theganau gwynt yn y pwll bach.

Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda Fach

01443 570012

Cwrs rhwystrau teganau gwynt, castell neidio mawr a chastell neidio bach. Mae modd dewis a dethol y rhain.

Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda 01443 570011 Tri chastell neidio – un mawr a dau fach – cewch chi ddewis a dethol y rhain. Partïon pêl-droed. Partïon tennis byr.
Canolfan Hamdden Sobell

01685 870111

Castell neidio, castell neidio â thema disgo a chastell neidio â chwrs rhwystrau.

Canolfan Hamdden Tonyrefail 01443 670578 Cestyll neidio mawr a bach a chyfleusterau chwarae meddal.
Os oes gyda chi ymholiad cyffredinol, e-bostiwch AelodaethHamdden@rctcbc.gov.uk