Skip to main content

Ystafell Iechyd

Ymlaciwch yn ystafell iechyd  Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda, mae sawna, ystafell stêm, ac ardal ymlacio gyfforddus.

Mae mynediad i'r ystafell iechyd yn cynnwys sesiwn nofio am ddim (yn amodol ar argaeledd). Cadwch eich derbynneb i'w dangos i staff wrth ochr y pwll.

CYFLEUSTERAU'R YSTAFELL IECHYD

  • Sawna
  • Ystafell stêm
  • Lolfa

ORIAU AGOR

 

dyddamser
Dydd Llun 7am - 9pm
Dydd Mawrth 7am - 9pm
Dydd Mercher 7am - 9pm
Dydd Iau 7am - 9pm
Dydd Gwener 7am - 9pm
Dydd Sadwrn 8am - 3pm
Dydd Sul 8am - 3pm

PRISOEDD

Aelodau Hamdden am Oes AM DDIM

Talu wrth ddefnyddio £4.35 (pris gostyngol £2.60)

Nodwch: mae'r ystafell iechyd yn gyfleuster cymysg

 

Nid oes angen archebu lle. Rhaid gwisgo gwisgoedd nofio yn ystod pob sesiwn. Ni fydd unrhyw blant dan 16 oed yn defnyddio'r ystafell iechyd ar unrhyw adeg. Cyfyngir y sesiynau i un awr 30 munud.