Skip to main content

Canolfan Hamdden y Ddraenen Wen

Manteisiwch ar Aelodaeth Hamdden am Oes. Mynediad diderfyn i'r gampfa, pwll nofio a dosbarthiadau ffitrwydd mewn 12 canolfan.

Lawrlwythwch yr ap

Canolfan Hamdden y Ddraenen Wen

Cyfeiriad: Fairfield Lane, Rhydyfelin, CF37 5LN

E - bost: CHDdraenen-wen@rctcbc.gov.uk

Ffôn: 01443 842873
New leisure for life app 2023 for Rhondda Cynon Taf Council
Boxercise-600x500
Bwriwch olwg ar ein dewis ardderchog o ddosbarthiadau Cadwch eich lle nawr!
Gym-Hawthorn-600x500
Dewch i gwrdd â'n staff cyfeillgar ac arbenigol a manteisio ar ein campfa.
Kids-Parties-Soft-Play-600x500
Gweld pecynnau ein parti.
Indoor-Activities-600x500
Pêl-rwyd, pêl-droed 5-bob-ochr, badminton, sboncen a thenis bwrdd.

Ymlaciwch a dadflino yn ein hystafell iechyd.

Oriau Agor, Cymorth Cyntaf, Iechyd a Diogelwch, Mynediad a mwy...
Leisure-Video-Banner