Skip to main content

Dosbarthiadau a Gweithgareddau

Dawnsio Zumba, ymlacio gyda Ioga, neidio gyda Thrampolino Mini neu ymladd yn iach gyda dosbarth Bocsfeistr - mae rhywbeth at ddant pawb yng Nghanolfan Hamdden y Ddraenen Wen.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £6.00
Gostyngiadau - £3.60

Abercynon-Boxercise

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.