Skip to main content

Dyddiadau Tymor Ysgol

Mae'r tablau isod yn dangos tymhorau a gwyliau ysgolion ar gyfer y blynyddoedd academaidd 2021/22 a 2022/23.

Dyddiadau Gwyliau'r Ysgol 2021/2022

TermDechrauHanner tymorGorffen

 

 

DechrauGorffen

 

Tymor yr hydref 2021

*Dydd Iau 2 Medi 2021

 

Dydd Llun 25 Hydref 2021

Dydd Gwener

29 Hydref

2021

Dydd Gwener

17 Rhagfyr

2021

Tymor y gwanwyn

2022

 

Dydd Llun 4 Ionawr

2022

Dydd Llun 21 Chwefror

2022

Dydd Gwener

25 Chwefror

2022

Dydd Gwener

8 Ebrill

2022

Tymor yr haf

2022

 

Dydd Llun 24 Ebrill

2022

 

Dydd Llun 30 Mai

2022

Dydd Gwener

3 Mehefin

2022

Dydd Gwener

22 Gorffennaf

2022

*Bydd dydd Iau 2 Medi 2021 yn ddiwrnod HMS ar gyfer pob ysgol sy'n cael ei chynnal gan yr Awdurdod Lleol. Yr ysgolion unigol fydd yn penderfynu ar ddyddiadau'r pedwar diwrnod HMS arall, yn dilyn ymgynghoriad priodol â staff.

Bydd pob ysgol ar gau ddydd Llun 2 Mai 2022 oherwydd Gŵyl Banc Calan Mai.

Dyddiadau pwysig: 

 • Dydd Nadolig - Dydd Sadwrn 25 Rhagfyr 2021
 • Y Pasg
  - Dydd Gwener y Groglith 15 Ebrill 2022
  - Dydd Llun y Pasg - 18 Ebrill 2021
 • Gwyliau Banc Mai              
  - Dydd Llun 2 Mai 2022
  - Dydd Llun 30 Mai 2022
  - Dydd Iau 2 Mehefin 2022
  - Dydd Iau 3 Mehefin 2022

Mae diwrnod HMS ychwanegol yn cael ei gynnal bob blwyddyn ar gyfer y blynyddoedd academaidd nesaf, hyd at 2022. Bydd y diwrnod yn cael ei gynnal yn ystod tymor yr haf.  Bydd y diwrnodau HMS yma at ddiben Dysgu Proffesiynol i gefnogi cyflwyno a darparu'r cwricwlwm newydd.

Dyddiadau Gwyliau'r Ysgol 2022/2023

TymorO:Tan:

Yr Hydref 2022

Dydd Llun 5 Medi 2022

Dydd Gwener 28 Hydref 2022

Hanner Tymor

Dydd Llun 31 Hydref 2022

Dydd Gwener 4 Tachwedd 2022

Yr Hydref 2022

Dydd Llun 7 Tachwedd 2022

Dydd Gwener 23 Rhagfyr 2022

Gwyliau'r Nadolig

Dydd Llun 26 Rhagfyr 2022

Dydd Gwener 6 lonawr 2022

Y Gwanwyn 2023

Dydd Llun 9 Ionawr 2023

Dydd Gwener 17 Chwefror 2023

Hanner Tymor

Dydd Llun 20 Chwefror 2023

Dydd Gwener 24 Chwefror 2023

Y Gwanwyn 2023

Dydd Llun 27 Chwefror 2023

Dydd Gwener 31 Mawrth 2023

Gwyliau'r Pasg

Dydd Llun 3 Ebrill 2023

Dydd Gwener 14 Ebrill 2023

Yr Haf 2023

Dydd Llun 17 Ebrill 2023

Dydd Gwener 26 Mai 2023

Hanner Tymor

Dydd Llun 29 Mai 2023

Dydd Gwener 2 Mehefin 2023

Yr Haf 2023

Dydd Llun 5 Mehefin 2023

Dydd Llun 24 Gorffennaf 2023

Bydd dydd Llun 5 Medi 2020 a dydd Llun 24 Gorffennaf yn ddiwrnodau HMS ar gyfer pob ysgol sy'n cael ei chynnal gan yr Awdurdod Addysg Lleol. Yr ysgolion unigol fydd yn penderfynu ar ddyddiadau'r pedwar diwrnod HMS arall, yn dilyn ymgynghoriad priodol â staff.

Bydd pob ysgol ar gau ddydd Llun 1 Mai 2023 oherwydd Gŵyl Banc Calan Mai.

Dyddiadau pwysig:    

 • Dydd Nadolig- Dydd Sul 25 Rhagfyr 2022
 • Dydd Gwener y Groglith - 7 Ebrill 2023
 • Dydd Llun y Pasg - 10 Ebrill 2023
 • Gwyliau Banc Mai
  - Dydd Llun 1 Mai 2023
  - Dydd Llun 29 Mai 2023

Dyddiadau Gwyliau'r Ysgol 2023/2024

TymorO:Tan:

Yr Hydref 2023

Dydd Llun 4 Medi 2023

Dydd Gwener 27 Hydref 2023

Hanner Tymor

Dydd Llun 30 Hydref 2023

Dydd Gwener 3 Tachwedd 2023

Yr Hydref 2023

Dydd Llun 6 Tachwedd 2023

Dydd Gwener 22 Rhagfyr 2023

Gwyliau'r Nadolig

Dydd Llun 25 Rhagfyr 2023

Dydd Gwener 5 lonawr 2024

Y Gwanwyn 2024

Dydd Llun 8 Ionawr 2024

Dydd Gwener 9 Chwefror 2024

Hanner Tymor

Dydd Llun 12 Chwefror 2024

Dydd Gwener 16 Chwefror 2024

Y Gwanwyn 2024

Dydd Llun 19 Chwefror 2024

Dydd Gwener 22 Mawrth 2024

Gwyliau'r Pasg

Dydd Llun 25 Mawrth 2024

Dydd Gwener 5 Ebrill 2024

Yr Haf 2024

Dydd Llun 8 Ebrill 2024

Dydd Gwener 24 Mai 2024

Hanner Tymor

Dydd Llun 27 Mai 2024

Dydd Gwener 31 Mai 2024

Yr Haf 2024

Dydd Llun 3 Mehefin 2024

Dydd Llun 22 Gorffennaf 2024

Bydd dydd Llun 4 Medi 2023 a *Dydd Llun 22 Gorffennaf 2024 yn ddiwrnodau HMS dynodedig ar gyfer pob Ysgol a Gynhelir gan yr AALl. Bydd y tri diwrnod HMS sy'n weddill i'w cymryd yn ôl disgresiwn pob ysgol unigol ar ôl ymgynghori'n briodol â'r staff. *Bwriedir i'r Diwrnod HMS hwn naill ai gael ei gynnal ddydd Llun 22 Gorffennaf 2024 neu ar adeg arall, er enghraifft, ar ffurf sesiynau gyda'r nos.

Bydd pob ysgol ar gau ddydd Llun 6 Mai 2024 ar gyfer Gŵyl Banc Calan Mai.

Dyddiadau arwyddocaol:

 • Dydd Llun Nadolig - 25 Rhagfyr 2023
 • Dydd Gwener y Pasg y Groglith - 29 Mawrth 2024
 • Dydd Llun y Pasg - 1 Ebrill 2024
 • Mis Mai Gwyliau Banc         
  - Dydd Llun 6 Mai 2024
  - Dydd Llun 27 Mai 2024