Llywodraethwyr Ysgolion

Project-FAQs

Gweld rhagor o fanylion am rôl llywodraethwr ysgol

Apply

Gweld y swyddi gwag diweddaraf a gwneud cais am swydd

Ongoing-projects

Gweld y detholiad cynhwysfawr o gyrsiau sydd ar gael i lywodraethwyr.

Ongoing-projects

Mae Cymdeithas Llywodraethwyr Rhondda Cynon Taf (RCTGA) yn agored i bob llywodraethwr ysgol yn Rhondda Cynon Taf. Mae pob Corff Llywodraethol yn enwebu cynrychiolydd RCTGA.

Project-FAQs
Gweld gwybodaeth ar gyfer llywodraethwyr presennol yr ysgol.
Apply

Gweld y broses gyfredol ar gyfer gwneud cwynion ysgol