Skip to main content

Llywodraethwyr - swyddi gwag a ffurflen gais

Mae modd gwneud cais i fod yn Llywodraethwr ar-lein.

Mae manylion y swyddi isod. Os oes gennych chi ddiddordeb, cwblhewch ffurflen ar-lein a byddwn ni'n prosesu'ch cais.

Gwnewch gais i fod yn llywodraethwr ysgol ar-lein 

Dyma restr o’r swyddi gwag;

ENW'R YSGOL MATH O LYWODRAETHWR
Ysgol Gynradd Gymuned Abercynon AALI
Ysgol Gymuned Aberdâr AALI
Ysgol Gynradd Bodringallt AALI
Ysgol Gynradd Brynnau Cymuned
Ysgol Gynradd Caegarw Cymuned
Ysgol Gynradd Caegarw AALI
Ysgol Gynradd Caradog Cymuned
Ysgol Gynradd Caradog AALI
Ysgol Gynradd Coed-y-Lan AALI
Ysgol Gynradd Cwmaman AALI
Ysgol Gynradd Cwm-bach yr Eglwys yng Nghymru AALI
Ysgol Gynradd Cwm-bach AALI
Ysgol Gynradd Cwm-Clydach AALI
Ysgol Gynradd Cwmlai Cymuned
Ysgol Gynradd Cwmlai AALI
Ysgol Gynradd y Cymer AALI
Ysgol Gynradd Dolau Cymuned
Ysgol Gynradd Dolau AALI
Ysgol Gynradd Ffynnon Taf AALI
Ysgol Gynradd Gwauncelyn Cymuned
Ysgol Gynradd Hendreforgan Cymuned
Ysgol Gynradd Heol Y Celyn  Cymuned
Ysgol Gynradd Hirwaun Cymuned
Ysgol Gynradd Llanhari AALI
Ysgol Gynradd Llantrisant Cymuned
Ysgol Gynradd Llantrisant AALI
Ysgol Gynradd Llwyn-crwn AALI
Ysgol Gynradd Gymuned y Maerdy Cymuned
Ysgol Gynradd Gymuned y Maerdy AALI
Ysgol Gyfun Aberpennar AALI
Ysgol Gyfun Aberpennar Cymuned
Ysgol Gynradd Oaklands Cymuned
Ysgol Gynradd Oaklands AALI
Ysgol Gynradd y Parc AALI
Ysgol Arbennig Park Lane Cymuned
Ysgol Gynradd Pengeulan Cymuned
Ysgol Gynradd Pen-pych AALI
Ysgol Gynradd Penrhiw-ceibr Cymuned
Ysgol Gynradd Penygawsi Cymuned
Ysgol Gynradd Penyrenglyn AALI
Ysgol Gynradd Pen-y-waun Cymuned
Ysgol Gynradd Pen-y-waun AALI
Ysgol Gynradd Perthcelyn AALI
Ysgol Gynradd Pont-y-clun AALI
Ysgol Uwchradd Pontypridd Cymuned
Ysgol Gynradd Mihangel Sant Eglwys Gatholic Rhufain AALI
Ysgol Gynradd Tonysguboriau AALI
Ysgol Gynradd Trealaw Cymuned
Ysgol Gynradd Trealaw AALI
Ysgol Gynradd Tref-Y-Rhyg AALI
Ysgol Gynradd Trehopcyn Cymuned
Ysgol Gynradd Treorci Cymuned
Ysgol Gynradd Trerobart Cymuned
Ysgol Gynradd Trerobart AALI
Ysgol Gynradd Tylorstown Cymuned
Ysgol Gynradd Ynys-boeth Cymuned
Ysgol Gynradd Ynys-boeth AALI
Ysgol Garth Olwg Cymuned
Ysgol Gyfun Rhydywaun Cymuned
Ysgol Gyfun Rhydywaun AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Abercynon AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Abercynon Cymuned
Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdar AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Bodringallt Cymuned
Ysgol Gynradd Gymraeg Bodringallt AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Bronllwyn AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James Cymuned
Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Pontsionnorton Cymuned
Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail Cymuned
Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail  AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Ynyswen AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Ynyswen Cymuned
Ysgol Llanhari AALI
Ysgol Penderyn AALI
Ysgol Nantgwyn Cymuned
Ysgol Ty Coch  Cymuned
Tudalennau Perthnasol