Skip to main content

Llywodraethwyr - swyddi gwag a ffurflen gais

Mae modd gwneud cais i fod yn Llywodraethwr ar-lein.

Mae manylion y swyddi isod. Os oes gennych chi ddiddordeb, cwblhewch ffurflen ar-lein a byddwn ni'n prosesu'ch cais.

Gwnewch gais i fod yn llywodraethwr ysgol ar-lein 

Dyma restr o’r swyddi gwag

 

ENW'R YSGOL MATH O LYWODRAETHWR
Ysgol Parc Aberdar Cymuned
Ysgol Gynradd Caegarw AALI
Ysgol Gynradd Capcoch Cymuned
Ysgol Gynradd Cilfynydd AALI
Ysgol Gynradd Cwmbach  AALI
Ysgol Gynradd Cwmlai Cymuned
Ysgol Gynradd Cwmlai AALI
Ysgol Gynradd y Cymer Cymuned
Ysgol Gynradd Parc y Darren  Cymuned
Ysgol Gymuned Glynrhedynog Cymuned
Ysgol Gymuned Glynrhedynog AALI
Ysgol Gynradd Hafod Cymuned
Ysgol Uwchradd Ddraenen Wen  Cymuned
Ysgol Gynradd y Ddraenen Wen Cymuned
Ysgol Gynradd Hendreforgan AALI
Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn AALI
Ysgol Gynradd Llanharan Cymuned
Ysgol Gynradd Llantrisant Cymuned
Ysgol Gynradd Llantrisant AALI
Ysgol Gynradd Llwyn-crwn  AALI
Ysgol Gynradd Gymuned y Maerdy AALI
Ysgol Gynradd Maes-y-bryn Cymuned
Ysgol Gynradd Miskin AALI
Ysgol Gynradd Oaklands AALI
Ysgol y Forwyn Fair Eglwys Gatholig Rhufain AALI
Ysgol Gynradd y Parc AALI
Ysgol Gynradd Parc Lewis Cymuned
Ysgol Gynradd Gymuned Penderyn Cymuned
Ysgol Gynradd Pengeulan Cymuned
Ysgol Gynradd Gymuned Pen-pych Cymuned
Ysgol Gynradd Penrhiwceibr Cymuned
Ysgol Gynradd Penrhys AALI
Ysgol Gynradd Penyrenglyn AALI
Ysgol Gynradd Pen-y-waun Cymuned
Ysgol Gynradd Gymuned Perthcelyn  Cymuned
Ysgol Babanod Ton Pentre Cymuned
Ysgol Gynradd Trealaw Cymuned
Ysgol Gynradd Tref-y-rhyg Cymuned
Ysgol Gynradd Tref-y-rhyg AALI
Ysgol Gynradd Trehopcyn AALI
Ysgol Gynradd Trerobart AALI
Ysgol Gynradd Ynysboeth AALI
Ysgol Gyfun Rhydywaun AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Abercynon AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdar AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Bronllwyn AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn Cymuned
Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail  AALI
Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant Cymuned
Ysgol Hen Felin Cymuned
Ysgol Llanhari Cymuned
Ysgol Llanhari AALI
Ysgol Nantgwyn Cymuned
Tudalennau Perthnasol