Skip to main content

Llywodraethwyr - swyddi gwag a ffurflen gais

Mae modd gwneud cais i fod yn Llywodraethwr ar-lein.

Mae manylion y swyddi isod. Os oes gennych chi ddiddordeb, cwblhewch ffurflen ar-lein a byddwn ni'n prosesu'ch cais.

Gwnewch gais i fod yn llywodraethwr ysgol ar-lein 

Dyma restr o’r swyddi gwag;

ENW'R YSGOL MATH O LYWODRAETHWR
Ysgol Gymuned Aberdâr Cymuned
Ysgol Parc Aberdar AALI
Ysgol Gynradd Abernant Cymuned
Ysgol Gynradd Alaw AALI
Ysgol Gyfun Bryncelynnog Cymuned
Ysgol Gynradd Caegarw AALI
Ysgol Gynradd Capcoch Cymuned
Ysgol Gynradd Cwmbach Cymuned
Ysgol Gynradd Cwmbach  AALI
Ysgol Gynradd Cwmlai Cymuned
Ysgol Gynradd Cwmlai AALI
Ysgol Gynradd y Cymer AALI
Ysgol Gynradd y Cymer Cymuned
Ysgol Gynradd Parc Y Darren Cymuned
Ysgol Gynradd Dolau AALI
Ysgol Gymuned Glynrhedynog AALI
Ysgol Gynradd Ffynnon Taf AALI
Ysgol Gynradd Gwauncelyn Cymuned
Ysgol Gynradd Gwauncelyn AALI
Ysgol Gynradd Gwaunmeisgyn AALI
Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen Cymuned
Ysgol Gynradd y Ddraenen Wen AALI
Ysgol Gynradd Hendreforgan AALI
Ysgol Gynradd Hirwaun Cymuned
Ysgol Gynradd Llanharan Cymuned
Ysgol Gynradd Llanharan AALI
Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdref AALI
Ysgol Gynradd Llantrisant Cymuned
Ysgol Gynradd Llantrisant AALI
Ysgol Gynradd Llwyn-crwn  AALI
Ysgol Gynradd Llywnypia AALI
Ysgol Gynradd Maesycoed Cymuned
Ysgol Gyfun Aberpennar Cymuned
Ysgol Gynradd Oaklands AALI
Ysgol Gynradd y Parc AALI                                 
Ysgol Gynradd Pen-pych Cymuned
Ysgol Gynradd Penrhys AALI
Ysgol Gynradd Pen-y-waun Cymuned
Ysgol Gynradd Pen-y-waun AALI
Ysgol Gynradd Perthcelyn Cymuned
Ysgol Gynradd Pontrhondda Cymuned
Ysgol Gynradd Pontyclun AALI
Ysgol Gynradd Pontygwaith Cymuned
Ysgol Uwchradd Pontypridd AALI
Ysgol Gymuned y Porth Cymuned
Ysgol Gynradd Rhigos AALI
Ysgol Babanod Ton Pentre Cymuned
Ysgol Babanod Trallwng Cymuned
Ysgol Gynradd Trealaw Cymuned
Ysgol Gynradd Trealaw AALI
Ysgol Gynradd Tref-y-rhyg AALI
Ysgol Gynradd Trehopcyn Cymuned
Ysgol Gynradd Trehopcyn AALI
Ysgol Gynradd Trerobart Cymuned
Ysgol Gynradd Trerobart AALI
Ysgol Gynradd Ynyshir Cymuned
Ysgol Garth Olwg Cymuned
Ysgol Gyfun Cwm Rhondda AALI
Ysgol Gyfun Rhydywaun Cymuned
Ysgol Gyfun Rhydywaun AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Abercynon Cymuned
Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdar AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Castellau Cymuned
Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn Y Forwyn AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Pontsionnorton Cymuned
Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail  AALI
Ysgol Hen Felin AALI
Ysgol Llanhari Cymuned
Ysgol Llanhari AALI
Ysgol Nantgwyn AALI
Tudalennau Perthnasol