bus-passes

Gwybodaeth a chyngor ar gyflwyno cais am docynnau mantais y bysiau.

school-transport

Gwybodaeth am gludiant i'r ysgol, gan gynnwys llwybrau'r bysiau, tocynnau bws a meini prawf.

bus-rail-timetable

Gwybodaeth am amserlenni trafnidiaeth gyhoeddus yn Rhondda Cynon Taf.

school-transport

Mae'r Cyngor yn gyfrifol am gydlynu trafnidiaeth i deithwyr o fewn ei ardal.

transport-policy

Gweld cynlluniau a pholisïau lleol sy'n ymwneud â thrafnidiaeth.

community-transport

Gwybodaeth am drafnidiaeth gymunedol a manylion cyswllt.

transport-policy

Mae beicio yn ffurf eco-gyfeillgar a charedig i'r amgylchedd o deithio