Skip to main content

Llyfrgelloedd ffïoedd a thaliadau

O ddydd Gwener 1af o Ebrill 2022, bydd ffioedd y llyfrgell..

Isod, mae rhestr o'r ffioedd presennol a'r rhai newydd. 

Sylwch fod grwpiau sy’n gymwys i gael gostyngiadau yn cynnwys:

  • pobl dros 60 oed

Nodwch

  • Mae'r prisoedd wedi'u nodi ar gyfer llungopïo/argraffu ar un ochr tudalen yn unig.
  • Os byddwch chi'n llungopïo/argraffu ar ddwy ochr tudalen, bydd raid i chi dalu ar gyfer pob ochr y dudalen.
Fees and Charges
LlyfrauFFI / TÂL
Llyfrau hwyr - Dirwyon Oedolion

35c yr wythnos neu ran o wythnos. Uchafswm tâl: £3.00

Dirwyon am lyfrau hwyr i'r henoed

20c yr wythnos neu ran o wythnos. Uchafswm tâl: £1.50

Children’s book reservations

Dim tâl

Cryno ddisgiau 60c yr eitem (tair wythnos). Uchafswm tâl: £9.00
DVDau

£2.55 yr eitem (un wythnos). Uchafswm tâl £20

£5.10 uchafswm tâl £20.00

Cardiau aelodaeth £1.30 am gerdyn newydd

Llungopïau maint A4

Du a gwyn: 15c y ddalen / Lliw: 60c y ddalen 

Llungopïau maint A3

Du a gwyn: 25c y ddalen / Lliw: £1.30 y ddalen 
Argraffu ar bapur A4 Du a gwyn: 15c / Lliw: 60c
Argraffu ar bapur A3 Du a gwyn: 25c / Lliw: £1.30
Ffacs Anfon: £1.30 y ddalen / Derbyn: 60c y ddalen
Llogi ystafell cyfarfodydd Hyd at 4 awr (hanner diwrnod): £10 / Dros 4 awr (diwrnod): £20
Ffuglen i oedolion 60c
Llyfrau ffeithiol i oedolion £1.30
Llyfrau i blant / i blant yn eu harddegau 25c

USB - 8GB

 

USB - 2GB

 

Clustffonau

 

CDau

£8.50

 

£4.20

 

£1.00

 

50c

Laminiadau

A4

 

A3

 

£1.20

 

£1.78

Ffi atgynhyrchu ffotograff

 

Llun 6 x 4 (A6)

 £2.30

7 x 5 (A5)

 £3.15

10 x 8 (A4)

 £4.25

16 x 8 (A3)

 £6.30

Ffi copïau digidol

 £5.50

I'w ddefnyddio mewn llyfr / papur newydd / cylchgrawn

Du a gwyn = £28.65

Lliw - £51.50

I'w ddefnyddio ar glawr neu siaced / gorchudd llyfr

Du a gwyn = £51.50

Lliw - £114.50

I'w ddefnyddio i hysbysebu / gwerthu / cyhoeddusrwydd

Du a gwyn = £51.50

Lliw - £114.50

I'w ddefnyddio ar gardiau post / eitemau rhodd/
cardiau cyfarch

Du a gwyn = £34.35

Lliw - £62.95

I’w defnyddio mewn deunydd pacio, llewys recordiau,
tuniau bisgedi ac ati

Du a gwyn = £34.35

Lliw - £64.40