Skip to main content

Llyfrgelloedd ffïoedd a thaliadau

O ddydd Mawrth 4 o Ebrill 2023, bydd ffioedd y llyfrgell..

Isod, mae rhestr o'r ffioedd presennol a'r rhai newydd. 

Sylwch fod grwpiau sy’n gymwys i gael gostyngiadau yn cynnwys:

  • pobl dros 60 oed

Nodwch

  • Mae'r prisoedd wedi'u nodi ar gyfer llungopïo/argraffu ar un ochr tudalen yn unig.
  • Os byddwch chi'n llungopïo/argraffu ar ddwy ochr tudalen, bydd raid i chi dalu ar gyfer pob ochr y dudalen.
Fees and Charges
LlyfrauFFI / TÂL
Llyfrau hwyr - Dirwyon Oedolion

37c yr wythnos neu ran o wythnos. Uchafswm tâl: £3.00

Dirwyon am lyfrau hwyr i'r henoed

21c yr wythnos neu ran o wythnos. Uchafswm tâl: £1.50

Children’s book reservations

Dim tâl

Cardiau aelodaeth £1.37 am gerdyn newydd

Llungopïau maint A4

Du a gwyn: 16c y ddalen / Lliw: 63c y ddalen 

Llungopïau maint A3

Du a gwyn: 26c y ddalen / Lliw: £1.37 y ddalen 
Argraffu ar bapur A4 Du a gwyn: 16c / Lliw: 63c
Argraffu ar bapur A3 Du a gwyn: 26c / Lliw: £1.37
Ffacs Anfon: £1.37 y ddalen / Derbyn: 63c y ddalen
Llogi ystafell cyfarfodydd Hyd at 4 awr (hanner diwrnod): £10 / Dros 4 awr (diwrnod): £20
Ffuglen i oedolion 63c
Llyfrau ffeithiol i oedolion £1.37
Llyfrau i blant / i blant yn eu harddegau 26c

USB - 8GB

 

USB - 2GB

 

Clustffonau

 

CDau

£8.50

 

£4.20

 

£1.00

 

50c

Laminiadau

A4

 

A3

 

£1.20

 

£1.78

Ffi atgynhyrchu ffotograff

 

Llun 6 x 4 (A6)

 £2.47

7 x 5 (A5)

 £3.41

10 x 8 (A4)

 £4.57

16 x 8 (A3)

 £6.77

Ffi copïau digidol

 £5.93

I'w ddefnyddio mewn llyfr / papur newydd / cylchgrawn

Du a gwyn = £30.82

Lliw - £55.44

I'w ddefnyddio ar glawr neu siaced / gorchudd llyfr

Du a gwyn = £55.44

Lliw - £123.22

I'w ddefnyddio i hysbysebu / gwerthu / cyhoeddusrwydd

Du a gwyn = £55.44

Lliw - £123.22

I'w ddefnyddio ar gardiau post / eitemau rhodd/
cardiau cyfarch

Du a gwyn = £36.96

Lliw - £67.73

I’w defnyddio mewn deunydd pacio, llewys recordiau,
tuniau bisgedi ac ati

Du a gwyn = £36.96

Lliw - £67.73