Gwresogi ac Arbed

Affordable-Housing

Mae sawl cymorth grant ar gael i helpu trigolion RhCT i wella effeithlonrwydd ynni eu cartrefi. 

Student-tenants-advice

Cyngor ar Effeithlonrwydd Ynni – helpu trigolion trwy bandemig Covid-19

Calculating-your-Local-Housing-Allowance
Dydy llawer o bobl sy'n byw yn Rhondda Cynon Taf ddim yn effro i'r ffaith eu bod nhw'n byw mewn tlodi tanwydd, ac maen nhw'n dewis diffodd y gwres. Mae hyn yn gallu cael effeithiau negyddol ar eu hiechyd nhw
Housing-Delivery-Plan-General-Information

Mae modd i'r cyllid yma ddarparu mesurau ynni rhatach a / neu fesurau wedi'u hariannu'n llawn

Energy-efficiency-grants

Bwriad cynllun Cartrefi Cynnes Llywodraeth Cymru, sy'n cynnwys y cynllun Nyth, yw rhoi cymorth i bobl sydd ar incwm isel yng Nghymru