Cymorth digidol, cymorth gyda chyflogaeth a lle i fynd ar-lein

Do-it-Online
Erioed wedi defnyddio'r rhyngrwyd o'r blaen, neu hoffech chi gael cymorth i ddefnyddio eich cyfrifiadur, llechen neu ffôn? Dewch i sesiwn Dydd Gwener Digidol.  

Mae gyda ni nifer o raglenni cymorth cyflogaeth ar gael ledled Rhondda Cynon Taf. Maen nhw'n cynnig cymorth a chyngor i bob trigolyn dros 16 mlwydd oed sy'n chwilio am waith, cyfleoedd i hyfforddi neu gyfleoedd i wirfoddoli. Mae modd i chi hefyd gael cymorth i wella'ch sgiliau pan fyddwch chi mewn swydd.

Computers

Mae modd i chi ddefnyddio cyfrifiaduron mynediad cyhoeddus gyda mynediad am ddim i'r Rhyngrwyd yn unrhyw un o'r 13 llyfrgell yn RhCT.