Budd-daliadau

Housing-Benefits
Os yw’ch cyflog chi’n fach, efallai bydd modd i chi gael Budd-daliadau Tai.
Council-Tax-reduction

Os yw'ch cyflog chi'n fach, efallai bydd modd i chi gael gostyngiad yn eich bil Treth y Cyngor. 

Apply-online-for-Housing-Benefit
Ydych chi'n cael yr holl gymorth rydych chi â'r hawl i'w gael?
Benefits

Gweler rhagor o fanylion am gyflwyno credyd cynhwysol gan Lywodraeth San Steffan. 

Council-Tax-reduction-appeals

Mae'n drosedd i beidio â rhoi gwybod am newid yn eich amgylchiadau.

Discretionary-Housing-Payments
Sut gallwch chi gael help os ydych chi'n ei chael hi'n anodd talu'ch rhent.
Housing-Benefit-overpayments

Sut mae'r Cyngor yn adennill gordaliadau mewn perthynas â Budd-daliadau Tai. 

Benefits

Cymorth i gartrefi cymwys i dalu am eu biliau tanwydd dros y gaeaf