Skip to main content

Pecyn Diogelwch Cartref y Wifren Achub Bywyd (Lifeline)

Mae Pecyn Diogelwch Cartref y Wifren Achub Bywyd yn cynnwys Gwifren Achub Bywyd ynghyd â detholiad penodol o offer Teleofal amgylcheddol, sy'n helpu pobl i fyw yn annibynnol ac yn ddiogel yn eu cartrefi eu hunain. 

Mae'r offer Teleofal yn y pecyn yma yn cynnwys:

Mae ar gael i unrhyw un sy'n byw yn Rhondda Cynon Taf o dalu tâl wythnosol. Y cyfan sydd angen arnoch chi yw llinell ffôn gyda chyflenwad trydan gerllaw. Os nad oes cyflenwad trydan digon agos gyda chi, fe wnaiff cebl estyn y tro.

I wneud cais am y pecyn Diogelwch Cartref y Wifren Achub Bywyd, cysylltwch â:

Gwasanaethau'r Wifren Achub Bywyd

 

Ffôn: 01443 425090