Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Info
Darllenwch yr adroddiad blynyddol sy'n trafod sut mae'r Cyngor wedi bodloni'r Dyletswyddau Cydraddoldeb yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010.
Publication-scheme
Darllenwch sut bydd y Cyngor yn bodloni'i rwymedigaethau cyfreithiol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.
Freedom-of-information-act
Darllenwch sut mae Cyfleoedd Cyfartal yn cael eu gorfodi a'u monitro.
Freedom-of-information-act
Gweld y data monitro cydraddoldeb a gyhoeddwyd yn yr adroddiad cydraddoldeb blynyddol