Info

Yn darparu cyflwyniad i'ch hawliau o ran gwybodaeth o dan y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)

What-do-Councillors-do
Yr hawl i gael gwybod bod y Cyngor yn prosesu eich gwybodaeth bersonol ac at ba ddiben mae'n cael ei defnyddio.
National-Fraud-Investigation
Yr hawl i ofyn i'r Cyngor os yw'n cadw unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi, at ba ddiben mae'n defnyddio'r wybodaeth yma, yn ogystal â chael copi o'r wybodaeth yma.   
Publication-scheme
Yr hawl i ofyn i'r Cyngor gywiro gwybodaeth anghywir neu anghyflawn.  
Freedom-of-information-act
Yr hawl i ofyn i'r Cyngor ddileu eich gwybodaeth bersonol neu ei thynnu oddi ar ei gronfa ddata. 
Statement-of-accounts
Yr hawl i ofyn i'r Cyngor atal neu gyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth bersonol.
Data-protection-act
Yr hawl i gael ac ailddefnyddio'ch data personol at eich dibenion eich hun ar draws gwasanaethau gwahanol. 
What-do-Councillors-do
Yr hawl i'ch gwybodaeth bersonol gael ei defnyddio at ddibenion penodol.
Info
Yn diogelu unigolion yn erbyn y risg y caiff penderfyniad a allai fod yn niweidiol ei wneud amdanyn nhw heb unrhyw fewnbwn gan unigolyn.