Skip to main content

'Cerbydau sy'n addas ar gyfer cadeiriau olwyn'

Cerbydau Dynodedig Penodol i ac at ddibenion, pwrpasau, ac amcanion Adran 165 Deddf Cydraddoldeb 2010

Yn dilyn newidiadau, gwelliannau, a diwygiadau i Adrannau 165 a 167 Deddf Cydraddoldeb 2010, ac arweiniad, canllawiau, a chyfarwyddyd a ddarperir ac a gyflenwir yn ddiweddar gan yr Adran Drafnidiaeth, mae'n ofynnol ac angenrheidiol i'r Awdurdod Trwyddedu baratoi a chyhoeddi rhestr ddynodedig, penodedig, a phenodol o dacsis a cherbydau llogi a hurio preifat sy'n hygyrch, hwylus, cyfleus, a hawdd mynd atynt i gadeiriau olwyn.

Mae'r cerbydau a nodwyd, a nodir, ac a fanylir isod wedi cael eu cynnwys ar restr yr Awdurdod Trwyddedu o gerbydau dynodedig penodol i ac at ddibenion, pwrpasau, ac amcanion Deddf Cydraddoldeb 2010.

Rhif Trwydded

Gwneuthuriad, Brand, neu   Fodel

Gweithredydd

 

 

 Ardal

PH013

Peugeot Boxer

Fieldstons Cyf

RCT

PH 049

Ford Transit 

Fieldstons  Cyf

RCT

PH 111

Renault Master

Bluebirds Travel Cyf

Treorchy Rhondda

PH 035

Peugeot Boxer

Laser Mini Coach & Mini Travel   Cyf

Rhondda

PH037

Peugeot Boxer Laser Mini Coach & Mini Travel Cyf Rhondda

PH 039

Fiat Ducato

Laser Mini Coach & Mini Travel Cyf

Rhondda 

PH 115

Peugeot Boxer

Laser Mini Coach & Mini Travel Cyf

Rhondda

HC 018

Peugeot Expert E7

Paul Smith

Aberdare

HC 164

Renault Traffic Jane Clothier

Rhondda

Tonypandy

HC 236 Renault Traffic Marcus Day-Evans Pontyclun
HC 151 Ford Pro Cab Cab Aid RCT

HC 068

Peugeot Horizon

Mrs Karen Mcmail

Aberdare Cynon

HC 247

Peugeot Eurobus

Mr Michael Welch

Treherbert Rhondda