Trwyddedau a thrwyddedau

Animal-Licences
Gwnewch gais am drwydded cŵn, llety byrddio a siop anifeiliaid anwes.
Entertainment-Alcohol-Licences
Ffioedd a thaliadau i'r & Entertainment alcohol.
Food-Business-Licences-Regulations
Gwybodaeth am sgoriau hylendid bwyd a rheoliadau i fusnesau
Noise-pollution
Gwybodaeth am drwyddedau llygredd, Cyngor ac asesiadau risg.
Street-Trading-Licences
Trwyddedau masnachu ar y stryd a siopau.
Taxi-Licences
Mae tacsis a gweithredwyr llogi preifat yn trwyddedu ffioedd a thaliadau.
Gweld trwyddedau eraill trwydded pont bwyso o'r fath, trwyddedau safleoedd carafanau a mwy.
Gwnewch gais am drwydded gasglu elusennol neu ' dŷ i Dŷ '.
Street-Trading-Licences
Mae Deddf Gamblo 2005 wedi creu system newydd ar gyfer trwyddedu a rheoleiddio hapchwarae masnachol