Trwyddedau anifeiliaid

Cyngor ar faterion lles anifeiliaid i'w diogelu nhw ac i ddiogelu defnyddwyr.
Rheolau a rheoliadau bridio cŵn.
Gwybodaeth am gyflwyno cais am drwydded anifeiliaid gwyllt neu egsotig.
Canllawiau a chyflwyno cais am drwydded sefydliad marchogaeth.

Trwyddedau llety cŵn a llety cathod.

Gwybodaeth am agor sŵ.
Cyflwyno cais am drwydded symud anifeiliaid.
Gwybodaeth am drwydded siop anifeiliaid anwes a chyngor ar gyflwyno cais.