Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Tenis

 

Mae modd dewis o tri cwrt tenis, ac mae pob un ohonyn nhw ar agor drwy gydol y flwyddyn. Mae modd eu defnyddio nhw am ddim, felly beth am dreulio'r prynhawn gyda'r plant a mwynhau gêm o denis?

Gwersi Tenis

Tennis game- Ponty Park
Cyrtiau Tenis

Mae'r Urdd yn cynnal gwersi tenis i blant ac oedolion ym Mharc Coffa Ynysangharad. Mae'r gwersi yma ar gael yn Gymraeg, yn Saesneg neu'n ddwyieithog:

Caiff y gwersi yma eu cynnal gan yr Urdd. I gael rhagor o wybodaeth am y prisiau a sut i gadw lle, ffoniwch:  07917 270301