Skip to main content
 

Cronfa Cymru Actif Chwaraeon Cymru

Gyda Chronfa Cymru Actif, gall clybiau a sefydliadau cymunedol sydd â ffyrdd newydd o gyflwyno gweithgareddau a phrosiectau chwaraeon wneud cais am gyllid. Gall clybiau hefyd brynu offer hanfodol fel peli, bibiau, gwisg, ac offer chwaraeon arall, a gallant hefyd gyllido cyrsiau hyfforddi ar gyfer eu gwirfoddolwyr a all alluogi mwy o bobl i gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol. 

 

 

Pwy sy'n gymwys?

I fod yn gymwys ar gyfer Cronfa Cymru Actif, rhaid i'ch sefydliad fod fel a ganlyn:

  • Clwb chwaraeon neu sefydliad cymunedol nid-er-elw.
  • Cael ei gynnal yng Nghymru a bod ar gyfer pobl Cymru yn bennaf.
  • Mae’r cyllid yn gymwys ar gyfer prosiectau neu weithgareddau sydd heb ddechrau eto.
  • Defnyddio’r arian ar gyfer y gymuned gyfan, nid dim ond er budd ysgol benodol.
  • Bodloni gofynion y ffurflen Mynegi Diddordeb.
  • Hyrwyddo cydraddoldeb, cynaliadwyedd ac arloesedd mewn prosiectau chwaraeon.
  • Dangos sut bydd y prosiect yn cynyddu mynediad i weithgarwch corfforol.

 

Sut mae cyllid yn cael ei ddyfarnu?

Y dyfarniad lleiaf yw £300 a'r dyfarniad mwyaf yw £50,000*.

Dyfernir y cyllid ar raddfa symudol:

  • Grant o 100% hyd at £10,000
  • Grant o 90% ar gyfer dyfarniadau rhwng £10,001 a £25,000
  • Grant o 80% ar gyfer dyfarniadau rhwng £25,001 a £50,000

 

* Bydd angen i chi wneud cyfraniad o 10% ar gyfer grantiau o fwy na £10k neu 20% am fwy na £25k.

 

Cael cymorth gyda'ch cais

Anfonwch e-bost atom ni: ChwaraeonRhCT@rhondda-cynon-taf.gov.uk  

 

I wneud cais neu am fanylion pellach

Ewch i www.chwaraeon.cymru/grantiau-a-chyllid/cronfacymruactif/

 
Facebook-logo
Twitter-Logo-Sport-RCT
Instas
Instas