Skip to main content

Parciau a Mannau Chwarae

Rydyn ni'n ffodus iawn yn Rhondda Cynon Taf bod y rhan fwyaf ohonom ni'n byw neu'n gweithio ger parc, ardal chwarae neu fan agored.
parks
Ponty-Park-Bandstand-1

Ponty-Park-Flowers-1

Cafe---Lake---Bandstand---Fountains---Flowers---Birds---2018-44 Barry Sidings Country Park - sun light

Parciau 

Mae mynd allan a mwynhau'r awyr agored bellach yn bwysicach nag erioed o'r blaen, a diolch byth mae gan Rondda Cynon Taf lawer i'w gynnig:

Mae 10 prif barc yn Rhondda Cynon Taf ac mae pob un ohonyn nhw'n unigryw ac yn cynnig amrywiaeth o bethau hwyl i'w gwneud – gan gynnwys lawntiau bowlio a mannau chwarae, cychod pedlo alarch a ffynhonnau thermol. Mae gan bob parc lawer o bethau i'ch difyrru chi drwy'r dydd.

I gael rhagor o wybodaeth am bethau i'w gwneud a diwrnodau allan gwych yn Rhondda Cynon Taf ewch i wefan dwristiaeth y Cyngor.

Mannau Chwarae

Mae mannau chwarae yn rhan hanfodol o'r gymuned ac mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn berchen ar ac yn cynnal dros 200 o fannau chwarae ledled y Fwrdeistref Sirol. Ers 2015, mae'r Cyngor wedi buddsoddi dros £4.3 miliwn er mwyn adnewyddu'r safleoedd yma i bobl ifainc eu mwynhau. Mae'r Cynghorau Cymuned lleol a sefydliadau eraill yn berchen ar ac yn cynnal mannau chwarae lleol hefyd. 

Mae modd i chi ddod o hyd i'ch man chwarae agosaf trwy ddefnyddio'r map isod.

Mae mannau chwarae mae'r Cyngor yn berchen arno wedi'u hamlinellu a'u lliwio mewn COCH ac mae'r rhai sy'n eiddo i'r cyngor cymunedol wedi'u hamlinellu a'u lliwio mewn LLWYD tywyll

Os nad yw'ch ardal chwarae leol wedi'i rhestru, rhowch wybod i ni trwy e-bostioParciaucefngwlad@rctcbc.gov.uk a bydd modd inni ei ychwanegu at y map

Cefn Gwlad a Choetiroedd 

Mae gyda'r Cyngor lawer o safleoedd eraill sydd ddim mor gyfarwydd i chi efallai. Dyma rai o'n ffefrynnau. Cofiwch roi wybod i ni ble rydych chi'n gweld bywyd gwyllt yn Rhondda Cynon Taf:

  • Coed Duffryn (Aberpennar)
  • Maes Chwaraeon Glynhafod (Cwmaman)
  • Parc Llwydcoed
  • Parc Heddwch (Aberpennar)
  • Pwll Sioni (Trefforest)
  • Meysydd Hamdden Parc Fictoria (Aberpennar)
  • Parc Nant Celyn (Efail Isaf)
  • Gwarchodfa Natur Craig yr Hesg (Pontypridd)

I ddod o hyd i'ch parc lleol neu'ch safle cefn gwlad agosaf, gwelwch y map isod:

Mae parciau a safleoedd cefn gwlad wedi'u hamlinellu a'u lliwio mewn GWYRDD