Skip to main content

Nofio i'r Anabl

Weithiau, mae rhieni plant ag anghenion addysgol arbennig a/neu anableddau yn poeni am anabledd eu plentyn a gwersi nofio.

Dylai pob plentyn gael ei drin fel unigolyn, felly yn ddibynnol ar ei anghenion penodol, dylai'r plentyn gael y cyfle i ddysgu nofio mewn gwersi prif ffrwd. Serch hynny, os ydy'r gwersi prif ffrwd yn rhy heriol i'ch plentyn a dydy e ddim yn gwneud cynnydd, rydyn ni'n cynnig gwersi mewn grwpiau penodol neu wersi un-wrth-un.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'ch ganolfan hamdden leol.