Skip to main content

Sblash, Canu a Dysgu

Mae Sblash, Canu a Dysgu yn ddosbarth wythnosol hwyl sy'n rhoi cyfle i rieni a chynhalwyr â phlantos bach rhwng pedwar mis a thair mlwydd oed fwynhau'r pwll nofio, a hynny heb ymrwymo i gwrs.

Mae modd i'r rhiant a'r plentyn fwynhau amser yn y pwll gyda'i gilydd, gan ddefnyddio caneuon a rhigymau plant, dan ofal hyfforddwr arbenigol.

Cost dosbarthiadau yw £5.20 ar gyfer un oedolyn ac un plentyn.

AMSERLEN SBLASH, CANU A DYSGU