Skip to main content

Gwersi Nofio i Oedolion

Dydy hi byth yn rhy hwyr i ddysgu nofio! Rydyn ni'n credu y dylai pawb gael y cyfle i ddysgu nofio a dod y nofiwr gorau y gallwch chi ei fod. Bydd gwneud y penderfyniad i ddysgu nofio fel oedolyn yn helpu i ddatblygu hyder, gallu a sgiliau yn y dŵr.

Mae dysgu nofio yn sgìl bywyd, ac mae modd gwella ansawdd bywyd trwy weithgarwch corfforol a chyflawni nodau – boed hynny'n cwblhau triathlon, ymuno â chlwb nofwyr elît, manteisio ar Gynllun Nofio am ddim i bobl 60+ neu fwynhau bod yn y dŵr gyda'r teulu a ffrindiau.

Adult-Swimming-600x350

Ymunwch Nawr

I gofrestru ar gyfer gwersi nofio i oedolion cliciwch ar y ddolen yma  (courseprogress.co.uk) neu gysylltu â'ch canolfan hamdden leol.

Am ragor o wybodaeth e-bostiwch gwersinofio@rctcbc.gov.uk.

Ewch i wefan Nofio Cymru i weld y fframwaith gwersi a chynnydd