Skip to main content

Canolfan Hamdden Rhondda Fach

Bydd Canolfan Hamdden Rhondda Fach ar gau ddydd Gwener 27 Awst er mwyn symud a glanhau cyfarpar ffitrwydd. 

Bydd hyn yn cynnwys symud yr holl gyfarpar ffitrwydd yn ôl i’w safle gwreiddiol yn y Gampfa. 

Bydd y Ganolfan yn ailagor am 7am ddydd Sadwrn 28 Awst.

Diolch am eich cydweithrediad.

Canolfan hamdden Rhondda Fach

Cyfeiriad: East Street, Tylorstown, CF43 3HR

E - bost: CChCwmRhondda@rctcbc.gov.uk

Ffôn: 01443 570012
Download-Leisure-APP-cy
Rhondda-Fach-Classes-600x500

Bwriwch olwg ar ein dewis ardderchog o ddosbarthiadau
Cadwch eich lle nawr!

Rhondda-FAch-Gym-600x500
Dewch i gwrdd â'n staff cyfeillgar ac arbenigol a manteisio ar ein campfa.
indoor-basketball-net
Mae Rhondda fach yn croesawu clybiau allanol a sefydliadau chwaraeon.

Oherwydd cyfyngiadau diogelwch yn sgil Covid-19, mae'r ystafell iechyd ar gau am gyfnod amhenodol.

Pêl-rwyd, pêl-droed 5-bob-ochr, badminton, sboncen a thenis bwrdd.
Oriau Agor, Cymorth Cyntaf, Iechyd a Diogelwch, Mynediad a mwy...
Leisure-Video-Banner
folding-brochure
Lawrlwythwch ein hamserlenni canolfan hamdden/prisoedd nawr!
Lawrlwytho